Huolenpitoa - tänään ja huomennakin

Nurmijärvi - koko elämän kunta Tarja.jpg

 • me ihmiset jäämme ja toisistamme välitämme, vaikka ”sote lähtee”

 • valmistellaan sote parhain päin, muutoksessa monta arjen asiaa

 • kunta kaikenikäisille: kehitetään kuntaa yhdessä eri elämänvaiheet huomioiden, jokainen ikäryhmä yhtä tärkeä – ja kaikille meillä on tilaa

Elinvoimaa ja elämäniloa

 • elinvoimaisuus syntyy toiminnasta: vireä yrityselämä tuo työpaikkoja ja niitä me kuntaan tarvitsemme

 • liikunta- ja kulttuuripalvelut merkki elinvoimaisesta Nurmijärvestä:
  näistä en luovu, älä sinäkään

 • monimuotoinen asuminen yksi keskeisin valttimme, vaalikaamme sitä

 • ehdoton edellytys tulevaisuuden kunnalle on harkitseva taloudenpito ja palveluita pohdittaessa miettikäämme aina myös niiden rahoitus

Liikenneturvallinen Nurmijärvi

 • kevyen liikenteen väylät toteutettava sinne, missä ihmiset kulkevat ja vaaratilanteita syntyy:
  tuetaan liikkumista, ei onnettomuuksia

 • julkisen liikenteen kehittäminen omien tarpeidemme perusteella paras tapa

 

”Potkua päätöksentekoon: Kaikki on toteutettavissa, kun niin päätämme.
Haluan suunnata energiamme sekä fiksuun taloudenpitoon että asukkaiden elämänlaadun parantamiseen.
On pakko kyetä molempiin.”

”Kyse on ennen kaikkea asennemuutoksesta. Asenne ja tahto ratkaisevat,
miten haasteista selvitään.”

Huolenpitoa.GIF